Hva’ f… er meningen?

»Hvad er meningen med livet?« Det er da vist det vigtigste spørgsmål i verden. Mange har stillet det, og ikke fundet svar.

Mennesket er et meningssøgende væsen — vi prøver at skabe mening i alt hvad vi foretager os og alt hvad vi møder på vores vej. Hvis det ikke giver mening, siger det os ikke noget.

Hvis man fx tager nogle ord og stiller dem i en tilfældig rækkefølge, oplever man ingen mening med dem overhovedet. Det bliver volapyk. Hvis man i stedet placerer dem i en sammenhæng, træder der pludselig en mening frem — dvs. altså på grund af sammenhængen. Så sammenhæng kan skabe mening.

Jeg tror, at jo mere sammenhæng man har i sit liv, jo større grad af mening vil man opleve. Og det gælder på alle planer. Når man oplever en stor mængde sammenhæng med sin kæreste, giver forholdet mening, men når sammenhængen er væk bliver det meningsløst at fortsætte sammen. Hvis man kan mærke en sammenhæng mellem indholdet af ens arbejde og sig selv, bliver det meningsfyldt arbejde, som man kan nyde. Fx kan en tømrer finde mening i at bygge et hus, fordi han besidder en ’skabertrang’ og får en glæde ud af ’skabe’ et hjem.

Nogle mennesker kan finde sammenhæng i religion. Det kan være en sammenhæng på næsten alle områder. Hvis man fx er kristen og éns venner er kristne og man mødes en stor flok i kirken hver søndag og tager på udflugter sammen, og budskabet i kristendommen enddog skaber sammenhæng mellem store begreber som fødsel og død, skabelse og liv, så kan det give en mening, som nogle kan leve på hele livet.

Det handler om at skabe så mange sammenhænge som muligt, som har værdi for én selv. De færreste mennesker trives i en tilværelse uden.

Det er et meget simpelt svar på et stort spørgsmål — men for mig giver det mening …

 

Livets taktslag

Uha – jeg har været i livets skole og lært meget på det seneste. Man lærer mest når tingene ikke er for lette og der skal arbejdes med dem. Der skal være udfordringer. Jeg kendte en gammel dame, som sagde: »Man skal lære så længe man lever, og have tæsk så længe man lærer.« Måske mente hun noget af det samme …

Jeg har lært om smerten og lidelsen, og om at acceptere dem som en vigtig del af tilværelsen. Den kan være hård — alt for hård, men den er af afgørende betydning for at man kan leve som et helt menneske — et lykkeligt menneske.

Lykken for mennesker er at spænde over livets fulde polarisering, så man ikke fornægter smerten og lidelsen, for at stræbe efter lykkefølelsen som målet for den gode tilværelse.

Livets taktslag bevæger én op og ned, og det bliver disharmonisk at forsøge at frasortere alle de gange hvor taktstokken er nede.

Magter man at acceptere begge ydersider af livet ved man også, når man står i en yderposition, at der er en modsætning — at den oplevelse man er midt i har en modpol, som har været virkelig, og som vil blive virkelig igen.

Måske kan man endda finde en syntese af de tilsyneladende helt modsætningsfyldte menneskelige virkeligheder, så kommer man til at fornemme den store fylde i livet — man får det hele med.

Det er da stort…

 

 

Det ER tanken der tæller

Denne blog har en underoverskrift. Det er den sætning man plejer at knytte sammen med en gave, som modtageren ikke gider have og derfor ikke rigtig har nogen værdi. Tanken derimod — den har altid værdi. Den kan man ikke se bort fra.

Og sådan er det vel helt generelt. Mennesker kan slippe afsted med at foretage en masse underlige ureflekterede gerninger — det kan man til en vis grad se igennem fingre med. Det er bare tilfældighedernes spil der har sat sit præg.

Men hvis gerningerne derimod er gennemtænkte — dvs. hvis tankens magt har fremmanet handlingen, da har resultatet en helt anden vægt og er genstand for en meget nøjere vurdering fra omverdenen.

En gennemtænkt god idé belønnes med beundring. Gennemtænkt ondskab er det værste vi kan tænke os (!).

Tankerne er det, der gør os unikke. Menneskers tanker lever i al deres mangfoldighed og giver os vores forskellighed. Det er dem (sammen med de uundgåelige tilfældigheder naturligvis) der har bragt folk hen hvor de er.

Tankerne kan bringe os hen, hvor vi har fantasi til.

Vi ville aldrig kunne forstå noget af verden bare ved hjælp af sanserne, altså uden vores tanker. Matematikere, filosoffer og alle andre videnskabsmænd har tanken som det vigtigste redskab til forståelse af deres del af videnskaben. Forståelse er uløselig kædet sammen med evnen til at kunne tænke. Forståelsen af os selv som mennesker sker naturligvis også igennem tanker.

Dyr kan ikke tænke — derfor er en ræv er som alle de andre ræve. Har man set én ræv, har man set dem alle.

Har man mødt et tænkende menneske, har man derimod mødt en unik skabning.