Hva’ f… er meningen?

»Hvad er meningen med livet?« Det er da vist det vigtigste spørgsmål i verden. Mange har stillet det, og ikke fundet svar.

Mennesket er et meningssøgende væsen — vi prøver at skabe mening i alt hvad vi foretager os og alt hvad vi møder på vores vej. Hvis det ikke giver mening, siger det os ikke noget.

Hvis man fx tager nogle ord og stiller dem i en tilfældig rækkefølge, oplever man ingen mening med dem overhovedet. Det bliver volapyk. Hvis man i stedet placerer dem i en sammenhæng, træder der pludselig en mening frem — dvs. altså på grund af sammenhængen. Så sammenhæng kan skabe mening.

Jeg tror, at jo mere sammenhæng man har i sit liv, jo større grad af mening vil man opleve. Og det gælder på alle planer. Når man oplever en stor mængde sammenhæng med sin kæreste, giver forholdet mening, men når sammenhængen er væk bliver det meningsløst at fortsætte sammen. Hvis man kan mærke en sammenhæng mellem indholdet af ens arbejde og sig selv, bliver det meningsfyldt arbejde, som man kan nyde. Fx kan en tømrer finde mening i at bygge et hus, fordi han besidder en ’skabertrang’ og får en glæde ud af ’skabe’ et hjem.

Nogle mennesker kan finde sammenhæng i religion. Det kan være en sammenhæng på næsten alle områder. Hvis man fx er kristen og éns venner er kristne og man mødes en stor flok i kirken hver søndag og tager på udflugter sammen, og budskabet i kristendommen enddog skaber sammenhæng mellem store begreber som fødsel og død, skabelse og liv, så kan det give en mening, som nogle kan leve på hele livet.

Det handler om at skabe så mange sammenhænge som muligt, som har værdi for én selv. De færreste mennesker trives i en tilværelse uden.

Det er et meget simpelt svar på et stort spørgsmål — men for mig giver det mening …

 

Lukket for kommentarer.