Kvantefysik, kunst og alt det andet

I den moderne fysik findes en kompliceret gren, der hedder kvantefysik. Her opfattes systemer som mangfoldige, således at de kan have et uendeligt antal tilstande, som vi ikke kan observere samlet. For i det øjeblik man prøver at måle på et system, udvælges ved målingen nemlig én af tilstandene, så man kun ser en lille del af virkeligheden. Foretager man en ny måling, vil man sandsynligvis se en anden tilstand, men kun én.

Jeg mener, at man besynderligt nok kan anskue al form for kunst på lidt den samme måde. Fx kan en kunstner have fyldt sit maleri med virkemidler og idéer, som vanskeligt lader sig udtrykke i ord (så kunne man vel bare have sagt det i stedet). Forsøger man alligevel sprogligt at udtrykke noget konkret om oplevelsen ved et kunstværk, bliver man jo fanget i sin udtalte oplevelse og kommer til at begrænse værket til at indeholde det, man har sagt om det. Man vælger én tolkning.

Kunstens sprog ligner imidlertid fornemmelsernes sprog — det er dunkelt og følger en anden logik en forstandens.

Man kunne let fristes til at gå skridtet videre og hævde, at det samme gør sig gældende om hele tilværelsen i den måde vi kan opfatte den på. Verden er så kompleks, at vi aldrig vil kunne kapere den fulde sandhed. Men vi kan være heldige ind imellem at se små lysglimt, og øjne nogle afgrænsede sandheder. Paulus skriver noget tilsvarende i sit første brev til Korinterne kapitel 13, vers 9: »Vi erkender stykkevis.«

For sjov kunne man anskue vores opfattelse af verden som et skiveskåret franskbrød, hvor vi — hvis vi var kloge — måske kunne samle alle skiverne, men aldrig sætte dem sammen til et helt franskbrød.

Eller bedre endnu: hvis livets substans var var den perfekte cirkel helt uden kanter og lige sider, ville vores erkendelse af den aldrig kunne blive andet end mangekanten. Jo flere kanter, jo større indsigt. Men der vil altid være en væsensforskel mellem en mangekant og en cirkel.

Man kunne fint vælge at stoppe her og så bare tænke sig til resten.

 

Lukket for kommentarer.