Om siden

Dette er en blog, der beskæftiger sig med den forunderlige indre verden der er i mennesket. Jeg har en glubende appetit på alle aspekterne, der er ved at leve som et menneske, som tager sig selv alvorligt (på den fede måde, vel at mærke — ikke den selvfede). Det handler om at undersøge og tage vare på de fænomener, som er med til at forme og styre et menneske i det spændingsfelt, der er i forholdet til sig selv og i forholdet til andre mennesker.

Jeg er løbet hovedkuls ind i en forelskelse i menneskelivet på godt og ondt, og benytter enhver lejlighed til at iagttage, udforske og analysere de aspekter, som mit utrænede øje kan se i de oplevelser, der falder ned i min turban. Mange af vores måder at agere på er baseret på en socialisering, som har fundet sted, sandsynligvis uden, at vi har været bevidste om det. Andre handlemåder skyldes bevægelser i vores følelsesliv, som ofte er temmelig uudforskede af os selv.

Jeg skriver som jeg har forstand til, og min forstand er slet ikke udlært i fagfilosofiens skole, men på et helt andet fakultet.

Skulle mine betragtninger synes letkøbte, er de det sikkert. Jeg påstår ikke at have alle aspekter med, men benytter blot den iagttagelsesevne, som alle mennesker er født med, og alt er baseret på, hvad jeg selv har erfaret eller levet mig frem til. Så det eneste vidne, jeg kan indkalde for at underbygge min sag, er mig selv (og ind imellem min nye bedste ven: Søren Kierkegaard).

Men dette til trods, spyer jeg dog om mig med, hvad jeg opdager. Jeg er uden tvivl galt på den i rigtig mange henseender, men jeg er åben, interesseret og villig til at lade mig belære…

Hvem er det, der skriver? Sætninger, der handler om mig.